Kategoria: Szkolenia

Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizowane jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

czytaj dalej o: Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenie pn. „Zapobieganie szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu” – 25-26.10.2021 r.

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje szkolenie pn. Zapobieganie szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu w terminie 25-26 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie Teatru Grodzkiego: https://cis.bielsko.pl/25-26-10-2021-r-szkolenie-w-szczyrku-pt-zapobieganie-szkodom-powodowanym-uzywaniem-srodkow-psychoaktywnych-przez-kobiety-w-ciazy-w-szczegolnosci-piciem-alkoholu/ .

Badanie potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zespołów roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim (2021)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza ośrodki pomocy społecznej województwa śląskiego do udziału w krótkim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem ankiety elektronicznej.

Ośrodek przygotowuje diagnozę w tym obszarze, która stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025, co równocześnie jest zgodne z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 rok.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 3 listopada 2021 roku.

Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. czytaj dalej o: Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizując założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego planuje organizację szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15.00. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Alkoholizm – problem współuzależnienia” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 16 września 2020 roku do godziny 15.00.

czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 września 2020 roku do godziny 15.00.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie.
 • Terminy realizacji: 10-11 września 2020 roku
 • Rozpoczęcie: godz. 10.00
 • Trener: Tomasz Kobylański, Marcin Mołóń
 • Szczegółowe informacje-(26KB, docx)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Harmonogram szkolenia (42KB, docx)

Rekrutacja wstrzymana – szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

UWAGA:

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego i w kraju szkolenie pn. ”Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” nie odbędzie się w terminie 6-7 lipca 2020 roku.

Informacja o nowym terminie szkolenia zostanie opublikowana, jak tylko zostanie on uzgodniony.

W związku z powyższym, rekrutacja na szkolenie zostaje wstrzymana do odwołania.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”. Adresatami przedsięwzięcia są kadry pracujące z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami, w tym m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy punktów konsultacyjnych, służby więziennej, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele służby zdrowia. czytaj dalej o: Rekrutacja wstrzymana – szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” odbędzie się w późniejszym terminie (po 15 kwietnia 2020 roku). O dalszych decyzjach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w tym w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownikom punktów konsultacyjnych, służbie więziennej, gminnym komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologom i terapeutom, przedstawicielom organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 1500. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

Bezpłatne szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim w 2019 roku szkoleniu z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Terminy realizacji dla 3 grup:

 • 1 grupa – 9-11 grudnia 2019 roku
 • 2 grupa – 16-18 grudnia 2019 roku
 • 3 grupa – 16-18 grudnia 2019 roku

czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych z terenu województwa śląskiego na szkolenia dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku. czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 listopada 2019 roku.

czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji:

I moduł: 20-21.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Trenerzy: Eliza Krzak, Ewa Lipka, Renata Syguda

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
6 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji: 18-19.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Monika Wróbel

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
6 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji: 18-19.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Jarosław Bugaj

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach z tego obszaru. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku. czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia ul. Żeliwna 38, Katowice.

Terminy realizacji:

I moduł: 20.11.2019 r. – sala C,    

                21.11.2019 r. –   sala A

II moduł: 27 – 28.11.2019 r. – sala nr 2

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Trener: Dorota Czerkies

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi.

Program szkolenia:

1. Oferta konkursowa:

 • opracowanie oferty – omówienie na co zwrócić uwagę składając ofertę konkursową,
 • rutyna i najczęściej popełniane błędy.

2. Umowa – zawieranie i realizacja.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • przygotowanie sprawozdania,
 • jak poprawnie rozliczyć finansowo i merytorycznie dofinansowane zadanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w sali szkoleniowej nr 119 na I piętrze w dniu 19 listopada 2019 roku. W przypadku większej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowej grupy szkoleniowej w późniejszym terminie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.30 (potrwają ok. 4 godziny dydaktyczne).

Podczas szkolenia zapewniamy Państwu bezpłatną usługę dydaktyczną, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 listopada 2019 roku. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91 lub 93; e-mail: opa@rops-katowice.pl

Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli gmin i powiatów

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli gmin województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych oraz przedstawicieli powiatów województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi.

Program szkolenia:

1. Oferta konkursowa:

 • opracowanie oferty – omówienie na co zwrócić uwagę składając ofertę konkursową,
 • rutyna i najczęściej popełniane błędy.

2. Umowa – zawieranie i realizacja.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • przygotowanie sprawozdania,
 • jak poprawnie rozliczyć finansowo i merytorycznie dofinansowane zadanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w sali szkoleniowej nr 119 na I piętrze w dwóch terminach do wyboru – 7 listopada i 14 listopada 2019 roku. W przypadku większej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowej grupy szkoleniowej w późniejszym terminie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.30 (potrwają ok. 4 godziny dydaktyczne).

Podczas szkolenia zapewniamy Państwu bezpłatną usługę dydaktyczną, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 28 października 2019 roku. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91 lub 93; e-mail: opa@rops-katowice.pl

czytaj dalej o: Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli gmin i powiatów

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 października 2019 roku.

Tematyka spotkań:

I. cykl szkoleniowy pn. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 15-16 października 2019 roku
  II moduł: 24-25 października 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

II. cykl szkoleniowy pn. Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań prowadzonych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 28-29 października 2019 roku
  II moduł: 4-5 listopada 2019 roku
  rozpoczęcie: 10.00
 • Miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego – procedura, mająca na celu wyłonienie ośrodka jest w toku
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

III. cykl szkoleniowy pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 13-14 listopada 2019 roku
  II moduł: 21-22 listopada 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w budynkach Ekoenergia Silesia S.A., przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

IV. cykl szkoleniowy pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 2-3 grudnia 2019 roku
  II moduł: 11-12 grudnia 2019 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: Centrum Konferencyjne, przy ulicy Jordana 18 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

 

Informujemy, że jest to pierwszy z naborów na szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w bieżącym roku. Prosimy o zapoznanie się z opisami szkoleń, w szczególności z informacją dotyczącą grupy docelowej w każdym z oferowanych tematów. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do szkoleń w przedmiotowym obszarze jak najszerszej grupie odbiorców, prosimy o dokonanie zgłoszenia na jeden temat szkoleniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 października 2019 roku.

Terminy realizacji:

 • 21-22 października 2019 roku
 • 30-31 października 2019 roku
 • Rozpoczęcie: godz. 9.00
 • Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38 sala A

 

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

 

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Szczegółowy opis szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 października 2019 roku. czytaj dalej o: Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. ,,Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Terminy realizacji:
3-4 września 2019 roku
24-25  września 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

Załączniki:

Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach i powiatach województwa śląskiego, w tym w szczególności kadrom zarządzającym ośrodków/punktów interwencji kryzysowej.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 19 czerwca 2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Opór wobec zmian – praca z osobą uzależnioną z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 10 maja 2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Rekrutacja na konferencję pn. Prawne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. Prawne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Konferencja dedykowana jest pełnomocnikom i członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień oraz przedstawicielom samorządów gminnych zaangażowanym w realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. czytaj dalej o: Rekrutacja na konferencję pn. Prawne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Rekrutacja na szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 5 kwietnia 2019 roku godzina 15:30.
Terminy realizacji:
I moduł: 10-11 kwietnia 2019 roku
II moduł: 23-24 kwietnia 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 8.00
Trener: Dorota Czerkies
Miejsce realizacji: Sala Czerwona, Business Center 1 Sp. z o.o. przy ulicy Staromiejskiej 2/7 w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Młodzież z problemem uzależnienia – nieletni wobec prawa z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 27 marca 2019 roku.

Terminy realizacji: 11-12 kwietnia 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Miejsce realizacji: zostanie podane w najbliższym czasie po wyłonieniu Wykonawcy na świadczenie usługi hotelarskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.