Kategoria: Współpraca z innymi podmiotami

Relacja z VI Wojewódzkiej Konferencji pt. Szkoła wolna od używek

W dniu 3 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się VI Wojewódzka Konferencja pt. Szkoła wolna od używek. Przedsięwzięcie zostało wspólnie zorganizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Tegoroczna konferencja to już szóste tego typu przedsięwzięcie, które na przestrzeni lat zyskało uznanie uczestników i na stałe wpisało się w kalendarz inicjatyw w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień mających miejsce na terenie województwa śląskiego. W tym roku odbyło się ono pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem spotkania była prezentacja zagrożeń dla zdrowia i życia młodych ludzi wynikających z używania środków psychoaktywnych tj. alkoholu, narkotyków i „dopalaczy” a także wskazanie sposobów zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom w społeczności szkolnej. czytaj dalej o: Relacja z VI Wojewódzkiej Konferencji pt. Szkoła wolna od używek

Wojewódzka Konferencja pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach organizuje III Wojewódzką Konferencję pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – konsekwencje psychofizyczne używania środków psychoaktywnych” w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Konferencja jest skierowana w szczególności do przedstawicieli systemu oświaty, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa śląskiego, opiekunów, pielęgniarek higieny szkolnej, a także partnerów realizujących projekt.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godz. 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Załączniki:

  1. Program konferencji

Zaproszenie do udziału w regionalnej konferencji pn. Uzależnienia drogą do(ni)kąd?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zaprasza do udziału w regionalnej konferencji pn. Uzależnienia drogą do(ni)kąd?, realizowanej w ramach kampanii społecznej pn. Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj.

Celem konferencji jest podniesienie i wzmocnienie umiejętności zawodowych uczestników w zakresie stosowania programów profilaktycznych, edukacja publiczna na temat konsekwencji używania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem / uzależnioną. czytaj dalej o: Zaproszenie do udziału w regionalnej konferencji pn. Uzależnienia drogą do(ni)kąd?