Kategoria: Dotacje dla CIS

Zasady przyznawania dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy dla centrów integracji społecznej w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 20162020

Uchwałą nr 2427/294/V/2018 z dnia 23 października 2018 r. Zarządu Województwa Śląskiego przyjął Zasady przyznawania dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy dla centrów integracji społecznej w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

 1. Uchwała Zarządu WSL Nr 2427-294-V-2018
 2. Zasady udzielania dotacji CIS
 3. zał. nr 1 do Zasad – wzór wniosku CIS
 4. zał. nr 2 do Zasad – wzór porozumienia CIS
 5. zał. nr 1 do wzoru porozumienia – harmonogram i kosztorys
 6. zał. nr 2 do wzoru porozumienia – oświadczenie dot. liczby uczestników i pracowników CIS
 7. zał. nr 3 do wzoru porozumienia – oświadczenie o rozliczaniu podatku VAT
 8. zał. nr 4 do wzoru porozumienia – wzór sprawozdania końcowego
 9. zał. nr 5 do wzoru porozumienia – zestawienie zbiorcze dowodów księgowych
 10. zał. nr 6 do wzoru porozumienia – oświadczenie o kontynuowaniu działalności CIS
 11. zał. nr 7 do wzoru porozumienia – oświadczenie o celu zakupu wyposażenia
 12. zał. nr 8 do wzoru porozumienia – oświadczenie o charakterze działalności CIS