Rekrutacja na szkolenie pn. Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w szkoleniu pn. Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które realizują zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie:

 • pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • przedstawicielom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • policjantom,
 • pracownikom systemu oświaty,
 • pracownikom systemu ochrony zdrowia,
 • przedstawicielom systemu sprawiedliwości,
 • reprezentantom organizacji pozarządowych.

Terminy zajęć:

 • GRUPA I: 09 – 10.11.2023 r. godz. 09.00-15.45
 • GRUPA II: 16 – 17.11.2023 r. godz. 09.00-15.45

Rekrutacja trwa do 27 października br. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z Klauzulą informacyjną dot. RODO. Skan wypełnionych dokumentów wraz z podpisami kandydatki/kandydata na szkolenie oraz pracodawcy należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia: ppp.szkolenie2023@gmail.com, a następnie przekazać oryginały pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, ul. Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy lub dostarczyć organizatorom w dniu szkolenia. Liczy się kolejność zgłoszeń uczestników, którzy spełniają wymogi rekrutacyjne.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniono usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. Każda edycja szkolenia odbywa się w Tychach, w siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwość Życia przy ul. Nałkowskiej 19 (budynek kościoła św. Benedykta, wejście od strony parkingu przy CH CityPoint).

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela koordynator projektu: Pani Aleksandra Lasa, tel. 793 696 699, e-mail: ppp.szkolenie2023@gmail.com

 1. Formularz zgłoszeniowy_szkolenie Pierwsza Pomoc Psychologiczna _2023
 2. Klauzula inf. RODO_szkolenie Pierwsza Pomoc Psychologiczna_2023