Realizacja szkoleń z metody Kids’ Skills i Skillful Class

Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” realizuje na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego dwa szkolenia z zakresu indywidualnej (Kids’ Skills) oraz grupowej (Skillful Class) pracy z dzieckiem. Obie metody pomagają dzieciom i młodzieży przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu oświaty oraz przedstawicielom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

Projekty realizowane są w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://www.niemozliwego.pl/specjalisci/