Regionalne konferencje i szkolenie z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim

Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień „FAMILIA – DĘBOWA 5” w Gliwicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w konferencjach i szkoleniu realizowanych w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 w 2024 roku.

 

Celem spotkań jest doskonalenie zawodowe przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących bezpłatnych przedsięwzięciach:

  1. Regionalna Konferencja pn. Współwystępujące wyzwania w leczeniu uzależnień

Termin: 25-26 września 2024 roku

Miejsce: Hotel Modrzewiowy Dwór w Gliwicach, ul. Mazowiecka 44

adresaci Konferencji: przedstawiciele wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym: instytucji samorządowych różnego szczebla, organizacji pozarządowych województwa śląskiego, pracowników systemu ochrony zdrowia, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, ekspertów i badaczy szeroko pojętych zachowań problemowych z terenu województwa śląskiego

szczegółowe informacje, w tym program i karta zgłoszeniowa: http://familia-gliwice.pl/wspolwystepujace-wyzwania-w-leczeniu-uzaleznien/

 

  1. Regionalna Konferencja pn. Dzieci a narkotyki – dokąd zmierzamy?

Termin: 7 listopada 2024 roku

Miejsce: Hotel Modrzewiowy Dwór w Gliwicach, ul. Mazowiecka 44

uczestnicy: przedstawiciele wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym z terenu województwa śląskiego, w tym m. in. instytucji samorządowych różnego szczebla, pracowników systemu oświaty, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, ekspertów i badaczy szeroko pojętych zachowań problemowych

szczegółowe informacje, w tym program i karta zgłoszeniowa: http://familia-gliwice.pl/dzieci-a-narkotyki-%e2%80%92-dokad-zmierzamy/

 

  1. Szkolenie pn. Dzieci i Młodzież w Obliczu Narkotyków. Szkolenie dla Pracowników Oświaty i Pomocy Społecznej

Termin: 7, 14 i 21 października 2024 roku

Miejsce: Hotel Modrzewiowy Dwór w Gliwicach, ul. Mazowiecka 44

szczegółowe informacje, w tym warunki kwalifikacji, program i karta zgłoszeniowa: http://familia-gliwice.pl/dzieci-i-mlodziez-w-obliczu-narkotykow/