Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację Europejskiego Badania Szkolnego na temat Używania Alkoholu i Narkotyków (European School Survey Project on Alcohol and Drugs – ESPAD) w województwie śląskim w 2024 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu (European School Survey Project on Alcohol and Drugs – ESPAD) w województwie śląskim w 2024 roku.

Uchwałą nr 89/4/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2024 roku został rozstrzygnięty Konkursu ofert na realizację Europejskiego Badania Szkolnego na temat Używania Alkoholu i Narkotyków (European School Survey Project on Alcohol and Drugs – ESPAD) w województwie śląskim w 2024 roku.

Dofinansowany Podmiot prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny,  w celu sporządzenia umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32/ 730 68 91/93.

Załączniki:

1. uchwala_nr_89_4_VII_2024_ZWŚL

2. Wzór harmonogramu i kosztorysu

3. Wzór informacji nt. RODO

4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania

5. Wzór opisu dokumentów księgowych

6. Formularz informacyjny