Wyniki internetowego badania dotyczącego zażywania substancji psychoaktywnych

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii przeanalizowało ponad 48 tysięcy ankiet wypełnionych przez respondentów z 21 państwa Unii Europejskiej dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych. Jak wynika z przeprowadzonych badań zmienił się trend używania substancji psychoaktywnych. Szczegóły badań zamieszczono w artykule do którego link podajemy poniżej. Zachęcamy do lektury.
Link do artykułu znajduje się poniżej.