Uzależnienia behawioralne – serwis tematyczny

Ustawa o  zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469), w tym m.in.: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku m. in. wprowadziła możliwość wdrożenia do gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania uzależnieniom elementów zapobiegania uzależnieniom behawioralnym. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich do odwiedzenia serwisu poświęconego tematyce uzależnień behawioralnych.

Link do serwisu: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/