Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka jest istotnym elementem zapobiegającym uzależnieniom, a jej zakres w obecnym świecie jest coraz bardziej rozszerzany. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poniżej. Opisano w nim m. in. koncepcję czynników chroniących i czynników ryzyka, poziomy profilaktyki, standardy oddziaływań profilaktycznych, strategie w profilaktyce uzależnień oraz programy rekomendowane. Lektura artykułu pozwoli na rozszerzenie oraz usystematyzowanie posiadanej wiedzy, która znajdzie zastosowanie w życiu codziennym.