Transdermalny system monitorowania stężenia alkoholu we krwi (TMSA)

W Instytucie Badawczo-Rozwojowym Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przygotowano ekspertyzę dotyczącą możliwości adaptacji do polskich uwarunkowań prawno-społecznych systemu transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA).

Opracowanie zawiera szczegółową analizę dotyczącą TMSA (w tym urządzeń pomiarowych) opartego na wzorcach stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ekspertyza obejmuje też rekomendacje projektu pilotażowego do przeprowadzenia w środowisku penitencjarnym i otwartym w Polsce. Ma on na celu uzyskanie odpowiedzi czy monitorowanie stężenia alkoholu we krwi przy pomocy urządzeń elektronicznych (czujników) jest zasadne i korzystne oraz możliwe do stosowania w naszym kraju.

System opiera się – jak możemy przeczytać w ekspertyzie – na fakcie iż ok. 1% spożytego alkoholu jest wydalane z potem, a stężenie alkoholu w pocie jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz pełny opis raportu i materiały źródłowe można znaleźć poniżej: