Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających uzyskanie statusu realizatora programu rekomendowanego „Spójrz inaczej” w klasach I-III szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://www.spojrzinaczej.pl/index.php/aktualnosci/80-nabor-do-udzialu-w-bezplatnych-szkoleniach-spojrz-inaczej-kl-i-iii-dotacja-parpa-2021