Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów profilaktycznych

W związku z nieuczciwą działalnością niektórych podmiotów realizujących szkolenia lub programy profilaktyczne a powołujących się w sposób nieuprawniony na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udostępnia standardy dotyczące uprawnionych programów rekomendowanych. Pełna i aktualna lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie www.programyrekomendowane.pl oraz na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W chwili obecnej znajduje się na niej 25 programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Pozostałe listy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego nie są związane z Systemem rekomendacji, tak więc powoływanie się na rekomendacje instytucji tworzących System rekomendacji tj. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jest nadużyciem i wprowadzaniem w błąd.