Komunikat PARPA w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych.

Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, wychowawców i rodziców. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych młodych ludzi, z którymi dotąd próbowano sobie radzić, pojawiły się nowe. Dotychczasowe programy profilaktyczne, rekomendowane do realizacji w środowisku dzieci i młodzieży niejednokrotnie napotykają bariery organizacyjne w realizacji lub też okazuje się, że poruszane w nich treści nie obejmują nowych problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w wyniku pandemii Covid-19.

Przedstawiamy Państwu eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 – przygotowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Materiały do pobrania:

  1. dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
  2. dr Wiesław Poleszak
  3. dr Szymon Grzelak z zespołem ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej