Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) dotyczącym wykonania przez samorządy gminne zadań z zakresu zwalczania narkomanii, koniecznym jest wypełnienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

Wypełnione na oryginalnych formularzach sprawozdanie należy przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

Przekazane sprawozdania zostaną przesłane do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i posłużą opracowaniu zbiorczej informacji na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 22/ 855 54 69 wew. 123 lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 32/730 68 93.

Ankieta z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku dostępna jest również na stronie CINN KBPN.