Młodzież a środki psychoaktywne w województwie śląskim

Prawidłowa postawa wobec zagadnień dotyczących oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm ludzki jest jednym z czynników chroniących skutecznej profilaktyki uzależnień. Dotyczy to także rzetelnej wiedzy na temat niebezpieczeństw oraz szkód powodowanych stosowaniem tego typu środków. Świadomość ryzyka szkód skłaniać powinna do ograniczania stosowania tego typu substancji i tym samym zminimalizowania niebezpieczeństwa potencjalnych powikłań.

Przedstawiamy publikację zawierającą krótką analizę wybranych aspektów dotyczących postaw młodzieży wobec środków psychoaktywnych.