Formularz przekazywania danych nowo powoływanych członków Zespołów Interdyscyplinarnych w celach szkoleniowych.

W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności art. 9a ust. 5a, prosimy o przekazywanie danych nowo powoływanych członków Zespołów Interdyscyplinarnych w Państwa gminach. Realizacji tego obowiązku służy udostępnione poniżej narzędzie – formularz elektroniczny.

Państwa dane posłużą zaplanowaniu i efektywnemu zrealizowaniu obowiązkowych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Kilka najważniejszych uwag technicznych:

  1. Prosimy o wypełnienie formularza przez każdego z członków ZI indywidualnie.
  2. Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pozycji formularza.
  3. Po kliknięciu przycisku w dole formularza, NIE GENERUJE SIĘ dokument do pobrania. Dane są agregowane elektronicznie.
  4. Nie ma konieczności przesyłania dokumentu w wersji papierowej do ROPS.
  5. W przypadku pomyłki, prosimy o wypełnienie formularza ponownie z poprawionymi danymi. Wcześniejszy dokument zostanie usunięty z bazy danych.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 730 68 91 lub mailowy na adres: dpu@rops-katowice.pl.