Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2024 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 397/10/VII/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2024 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 5 zadań w łącznej kwocie 579 090,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

 

Załączniki:

Formularz informacyjny

Wykaz dofinansowanych podmiotów

Zał. 1 do umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy