Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku (Uchwała Nr VII/3/8/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku).

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 113 i 114, tel.: 32/ 730 68 93(91).

 

Do pobrania:

1- Wykaz dofinansowanych porojektów

2- Wzór umowy harmonogramu i kosztorysu

3- Wzór sprawozdania-zadanie-nr-1

4- Wzór sprawozdania-zadanie-nr-2

5- Wzór opisu dokumentów księgowych