Zawiadomienie o ilości zbytych napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na hurtowy obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.

Szanowni Państwo

Przypominamy o obowiązku drobnych producentów wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 ust. 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 o wyrobach winiarskich oraz przedsiębiorców określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 o wyrobach winiarskich z terenu województwa śląskiego, złożenia Zawiadomienia o ilości zbytych napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na hurtowy obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.

Wzór oświadczenia, które powinno zostać przekazane na piśmie do Marszałka Województwa Śląskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do dnia 31 stycznia 2024 roku w załączniku.

Załączniki: